Buradasınız : Anasayfa » Genel » Bodrum-Üniversite İşbirliği (*)

Bodrum-Üniversite İşbirliği (*)

GİRİŞ:
2002 yılında kurulmuş olan Bodrum Sanayici ve İşadamları Derneği (BOSİAD), kurulduğu günden bu yana, yapmış olduğu etkinliklerle Yarımada’nın ticari, sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel gelişimine önemli katkılar sağlamıştır. AB fonları ile ilgili hazırladığı projeler, açtığı kurslar, düzenlediği konferanslar, toplantılar ve sempozyumlarla Yarımada’da örnek ve öncü bir sivil toplum örgütü misyonunu bu güne kadar taşımıştır.

Bugün geldiğimiz noktada, çalışmalarımızı birikimlerimizi ve önerilerimizi Muğla Üniversitesi’nin yeni yönetimiyle paylaşmaktan kıvanç duyduğumuzu belirtmek isteriz.

Öncelikle ve özellikle şunu belirtmek isteriz ki Üniversite-Bodrum işbirliği eğer sağlıklı sürdürülebilirse Bodrum turizmine, ekonomisine ve entelektüel duruşuna ciddi katkılar sağlayacaktır.

Ancak, sunulan önerilerle ilgili belirlenecek olan yol haritasında dikkat edilmesi gereken en önemli husus, Bodrum’un dokusunu korumak ve taşıma kapasitesinin sınırlarını aşmamak olmalıdır. Aksi takdirde zaten yorgun olan turizm sektörünü daha da çökertmiş oluruz. Doğal doku, toplumsal ve sektörel beklentiler, ihtiyaçlar ve toplam kalite dikkate alınırsa Bodrum- Üniversite diyalogu inanıyoruz ki, Bodrum’un geleceğini aydınlatacaktır.

Dikkat edilmesi gereken bir başka husus, talep edilen ve ileride kurulması düşünülen bölümlerin çoğunun Bodrum’da uygulama alanı bulup-bulmayacağının hesaplanmasıdır. Yapılacak eğitimlerin açılacak bölümlerin ve kursların fizibilite çalışmaları esnasında Bodrum’daki eğitim kurumları, STK’lar ve ilgili sektörlerle koordinasyon, bölgesel ihtiyaçlar ve imkânlar dikkate alınmalıdır.

BOSİAD ve diğer kurumlar tarafından sunulan öneriler umarız bizi ileride Uluslararası Bodrum Üniversitesine götürür. Ancak bu noktada altını çizmemiz gereken bir endişemizi de sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bodrum ekonomisinin amiral gemisi turizmdir. Turizmi baltalayacak her girişim Bodrum’a zarar verir. Bölüm, fakülte ve üniversite beklentileri irdelenirken turizm alanlarını daraltmayacak, yaşam kalitesini düşürmeyecek, popülasyon patlaması yaratmayacak önlemleri de beraberinde düşünülmelidir. Bodrum’u salt bir üniversite kenti olarak algılatırsak, turizmi bitiririz. Düşünülen bölümler Bodrum turizmine çeşitlilik sağlayacak ve toplam kaliteye katkı sağlayacak türden olmalıdır. Bir başka deyişle üniversite arayışı, yanlış yöntem ve politikalarla kötü veya yetersiz yönetimlerle kan kaybeden ama canlanacağına inandığımız TURİZM sektörüne ikame bir alan arayışına dönüşmemelidir. Üniversite bölümleri yukarıdaki hassasiyetler çerçevesinde, kış ayları için alternatif turizm anlayışı ile Bodrum’a bir zenginlik, bir çeşitlilik katabilir.

ÖNERİLERİMİZ:

STRATEJİK PLAN:
Bodrum yarımadasının yönetsel ve yapısal açıdan yeniden yapılandırılmaya ihtiyacı vardır. Büyükşehire benzer “Turizm Anakenti” tek merkezden imar yönetimi ve belediye sayısının azaltılması gibi talep ve görüşlerin incelenmesi, hepsinden önemlisi, Bodrum Yarımadası’nın acil ihtiyacı olan STRATEJİK PLAN çalışmalarının üniversitemizle birlikte daha sağlıklı yapılabileceği kanaatindeyiz. Çünkü inananıyoruz ki, stratejik plan olmadan, ne yapılacak olan yatırımların, ne de 1/25.000 lik planların bir anlamı vardır.

Hatta Bodrum’a uygun düşecek fakülte veya bölümler için öngörülen, ihtiyaç duyulan araziler ve nerede konuşlanacağı hususları stratejik planda yer almalı ona göre de 1/25.000 lik planlarda tadilata gidilmelidir. Kısaca yarımadanın anayasasının “stratejik plan” olması gerektiği unutulmamalıdır.

ENDEMİK BİTKİLER:
Alternatif turizme de katkı sağlayacağını düşündüğümüz Endemik Bitkiler Araştırma, Geliştirme ve Koruma Enstitüsünün Bodrumun doğal dokusuyla ve turizmin ekonomik beklentileriyle örtüşeceği kanaatindeyiz.

SU ÜRÜNLERİ:
Özellikle süngercilik başta olmak üzere deniz ürünleriyle ilgili ileride referans olabilecek uluslar arası standartlara uygun bir bölümün ve araştırma merkezinin Bodrum’a kazandırılmasında akademik öncülüğünüze ihtiyaç vardır. Bunu da Bodrum’dan esirgemeyeceğinize inanıyoruz. Bu projenin bilimsel ve teknik altyapı açısından özel sektöre de ivme kazandıracağı düşünülürse ehemmiyeti daha çok anlaşılacaktır.

ULUSLAR ARASI ÖĞRENCİLER:
Bodrumun uluslar arası marka değeri dikkate alınarak, burada açılacak olan bölümlerin fiziki koşullar ve kadro olarak uluslararası öğrenci taleplerine cevap verecek nitelikte olması kaçınılmaz olacaktır.

Burada hedef öğrenci kitlesi öncelikle yurt dışındaki Türk ailelerinin çocukları, Türkî Cumhuriyetler ve anlaşmalı tüm ülkeler dikkate alındığında önümüzdeki bilimsel ve bir o kadar turizm potansiyelini tahmin edebilirsiniz. Yapılanma ve kuruluş öngörüleri bu potansiyel dikkate alınarak yapılmalıdır.

SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ:
Bodrum Çarşı İçinde Bedesten’deki eski fakülte yeri üniversitenin sürekli eğitim merkezi haline getirilmesi için projeler üretilmesini talep ediyoruz. Dolayısıyla bu proje Bodrum turizminin başlangıç noktası, ticaretin ilk hayat bulduğu yer olarak çarşı merkezinin canlı kalmasına da katkı sağlamış olur. Üstelik 7’den 77’ye yaşam boyu eğitim, Sektörel eğitim ve kurslar için bu merkez oldukça elverişlidir.

SU SPORLARI EĞİTMENLİĞİ:
Beden Eğitimi ve Spor Bölümüne ilave olarak Bodrum’un dokusuna uygun düşecek, gençlerin istihdamına ve turizm kalitesine katkı sağlayacak SU SPORLARI bölümüyle ilgili çalışmalar başlatılmalıdır. Turizm sektöründeki bu ihtiyaç yurt dışından gelen (çoğu kayıt dışı çalıştırılan) eğitmenler tarafından karşılanmaktadır.

YAT TASARIMI, YAT TEKNOLOJİSİ VE YAT İMALATÇILIĞI:
Bodrumda zaten alt yapısı hazır olan yatçılık sektörüne yeni bir soluk getireceğini düşündüğümüz Yat Tasarımı, Yat Teknolojisi ve Yat İmalatçılığı gibi bölümlerin Bodrum’un dokusu ve sektörden ekonomik beklentileri itibari ile en hızlı uyum sağlayacak bölümler olacağını düşünmekteyiz. Yatçılık konusunda markalaşmış ve guletleriyle dünya çapında ün kazanmış BODRUM bu bölümler için biçilmiş kaftandır.

SUALTI ARKEOLOJİSİ:
Arkeoloji ve restorasyon bölümlerine ilaveten Su Altı Arkeoloji bölümü Bodrum için, hem kültür ve tarih turizmi, hem de uygulama alanının genişliği açısından çok ideal bir bölüm olacaktır.

TURİZMDE REHBERLİK:
Bodrum’da kurulmasını önerdiğimiz Rehberlik bölümü içinde; arkeoloji, gezi, av, deniz, doğa, sualtı rehberliği gibi dersler veya bölümler de olmalıdır. Böylece Rehberlik mesleğine değişik bir yaklaşım getirilerek kendi alanlarında uzmanlaşmış kaliteli ve aranan ve istihdama daha hızlı katılan iyi bir işe sahip gençler yetiştirilebilir.

KÜLTÜRLER ARASI DİYALOĞA KATKI PROJESİ:
Eğitimci Sayın Hamdi Topçuoğlu başkanlığındaki BOSİAD Çalışma Gurubu tarafından geliştirilen bir projedir. Turizm Bakanlığı tarafından beğenilmiş ve ilgi uyandırmıştır. Bu projemiz kısaca Avrupa’da yaşayan Türklerin çocukları başta olmak üzere tüm ülkelerden Türk kültürüne ilgi duyan tüm çocukların tatil tadında Bodrum’a gelmelerini sağlayarak kültürümüzü tanınmaları için bir program dâhilinde hem tatil hem de eğitim yapmalarıdır. Bu projede Üniversitemizle işbirliği içinde çalışarak daha verimli ve bilimsel olarak geliştirmeyi ve uygulamayı arzu etmekteyiz. Bu konuda birlikte çalışma grubu oluşturulabileceğimiz kanısındayız.

GEKA ve AB PROJELERİ ile FONLAR:
2009 Temmuz ayında çıkarılan yasa ile eklenen yeni ajanslardan biri olan ve Bölgenin çeşitli yollarla gelişmesini amaç edinmiş Güney Ege Kalkınma Ajansı Denizli Aydın ve Muğla illerine hizmet vermektedir. BOSİAD Bodrum’dan bu ajansa tek üye dernektir. GEKA bu yıl 16 milyon TL’lik hibe ve destek verecektir. AB projeleri ile ilgili değişik konularda çağrılar yayınlamaktadır. Ayrıca birçok ülke yine değişik adlar altında kullanılabilecek fonlar vermektedir. Ancak Bodrum bu fon ve hibelerden gerektiği gibi yararlanamamaktadır. Bu desteklerden yararlanmak için BOSİAD olarak bizler proje hazırlama ve üretme aşamalarında Üniversite-Bodrum işbirliğine acil ihtiyaç olduğu bilincindeyiz. Üretilecek ve uygulanacak her projede üniversitenin yanında olduğumuzu bildirmek isteriz.

12-TURİZM BELGESİ
Bu öneriye bir örnekle açıklık getirmek istiyoruz. Yasalara göre karayollarında araç kullanabilmek için sürücünün bir sürücü belgesi olması gerekir. Trafik suçu işlediğinde hem ceza kesilir, hem de puanı düşürülür. Suçlarının sıklığına ve puan durumuna göre kredisi biten sürücünün ehliyetine el konulur, suça göre ya tamamen iptal edilir ya da sürücü psikolojik tedavi ve eğitime alınır, cezası dolunca ehliyeti iade edilir. Sistem aşağı yukarı bu.

Burada bir şeye dikkat çekmek istiyoruz. Yukarıdaki örnekte hatalı sürücü kaza yaparsa a)kendine b)yanındakilere c)kendi aracına d)karşıdakilere zarar verebilir.

Ancak turizm sektöründe yapılacak hata ile tüm sektöre, o kente ve ülkemize zarar veriliyor. Hijyen, iletişim, kalite, ticari ve sosyal etik konularında yapılacak hatanın telafisi o kadar zor ki, bunu birlikte yaşıyoruz. O halde ne yapılmalı?

BOSİAD’ın önerisi şudur; Patrondan tezgâhtara, aşçıdan garsona, şoförden rehbere, pazarcıdan esnafa kadar turizm sektöründe çalışacak ve sektör içinde aktif rol alacak herkes ciddi, kurumsal bir eğitimden geçirilerek, aynı sürücü belgesi gibi sicil sistemli, turizm GBT si Türkiye genelinde internet ortamından yetkililer tarafından takip edilebilen bir TURİZM LİSANS veya TURİZM SİCİL BELGESİ sahibi olmalıdır.

Bu öneri Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde şekillendirilebilir ve Tüm Türkiye’ye uygulanabilir. Bu öneri üzerinde Bodrum’daki sosyal ve siyasi aktörlerin Üniversite ile birlikte çalışmasını uygun görmekteyiz.

13-Tüm bu önerilerin hayata geçirilmesi ve Bodrum’a katkı sağlamasının ön şartı, Üniversite işbirliği ile yapılacak tüm çalışmaların başarıya ulaşması için, yerel yöneticilerin ve diğer resmi kurumların, hatta ilgili bakanlıkların Muğla Üniversitesini yalnız bırakmaması başarının ön koşul olarak baştan kabul edilmelidir.

SONUÇ:
Derneğimize bu fırsatı verdiği için organizasyon tertip komitesine teşekkür eder, Sayın Rektör Prof. Dr. Mansur HARMANDAR’a ve çalışma arkadaşlarına yeni görevlerinde başarılar dileriz.

(*) bu öneriler Bodrum-Muğla Üniversitesi çalıştayına sunulmuştur.

bodrumkaratas@gmail.com

© 2000 - 2015 Bodrum Haber 2000, Tüm haklar saklıdır.

Yukarı